نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
شعارها را نگاه كنيدشعارها را نگاه كنيد، ببيند شعارهائى كه تعيين ميكنند، چه جور شعارهائى است؟ گاهى بعضى‌ها - البته اشتباه ميكنند - براى جلب آراء، شعارهائى ميدهند كه اين شعارها از حدود قدرت و اختياراتشان بيرون است؛ اينها را مردم هوشمند ما ميتوانند بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند. آنچه كه براى مردم لازم است، آنچه كه فوريت بيشترى دارد، آنچه كه با واقعيات و امكانات كشور سازگار است، آنچه كه به افزايش قدرت درونى ملت مى‌انجامد، آنها را در شعارهايشان بگنجانند؛ اين يكى از معيارها است.

بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم‌    ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=58&tab=rahbar