نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
قرآن خطاب به آب و آتشی ها
آسمان مال آن هاست


این روزها بحث و تبادل نظر بر روی اتفاقات پارک آب و آتش در سایت ها و رسانه ها به وفور یافت می شود.
هر کس از دیدگاه و جایگاهی که دارد به این موضوع نگریست و یادداشت های متعددی بر روی سایت ها و خبرگزاری ها نگاشته شد.
اما حقیر پاسخ این جوانان را نه از دیدگاه خود، بلکه از نگاه کتاب آسمانی به تصویر می کشم

قضاوت با شما:

http://nasrabadi.blogsky.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=466&tab=weblog