نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
برانکوی قهرمان!
سرمربی پرسپولیس می گوید: ما اگرچه رسماً قهرمان نشدیم اما احساس قهرمانی داریم!


علیرضا پاکدل. خبرآنلاین

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=207&tab=zarebin