نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سخنرانی امام خمینی (ره) در پانزده خرداد 42



http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=202&tab=pic