نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جلسات متعدد یکی از روسای جمهور با رهبری پیرامون رابطه با آمریکا


تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۵

خاطره نگاری نوشت:

چرا بنده این‌قدر اصرار دارم که ارتباط با آمریکا نبایستی برقرار بشود حتّی مذاکره، جز در مسائل مشخّص و معیّنی که حالا اقتضای مصلحت باشد؛ علّتش چیست؟ خب این یک دلیلی دارد؛ این دلیل را سیاستمدارهای حتّی طرف‌دار با آمریکا هم یک جاهایی تأیید کردند. گفتم من، یک وقتی یکی از این آقایان رؤسای جمهور این دوره‌های مختلف، با من راجع به این قضیّه بحثهای متعدّدی میکرد در جلسات مختلف؛ بعد رفته بود در شورای عالی امنیّت ملّی گفته بود فلانی استدلالهایی دارد که من جوابی برایش ندارم. راست هم میگفت. بنده برای ردّ ایجاد ارتباط با آمریکا استدلالهایی داشتم که ایشان برای پاسخ به این استدلالها حرفی نداشت، راست میگفت. استدلالها استدلال محکمی است.

منبع: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13812&tab=rooz